On

ANUNȚ ÎNREGISTRAREA GRATUITĂ ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ A TUTUROR IMOBILELOR DIN COMUNA DENTA, JUDEȚUL TIMIȘ

read more
On

COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE ȘI A DEȘEURILOR DE BATERII ȘI ACUMULATORI ÎN PERIOADA 01.11.2022 -10.11.2022

read more
On

DERULARE CAMPANIE DE COLECTARE A DEȘEURILOR VOLUMINOASE ÎN DATA DE 03.10.2022 ȘI 04.10.2022

read more