On

Așezare 

     Comuna Denta este situată în vestul României, în partea de S-V a judeţului Timiş, pe şoseaua naţională DN 59, totodată şoseaua internaţională E70 ce leagă la distanţa de 48 Km sud  municipiul reşedinţă de judeţ Timişoara şi la 13 km de  Stamora Moraviţa punctul de trecere a frontierei cu Republica Serbia, aflându-se la 115 km de capitala  Belgrad.Este amplasată la o  latitudine de  45°21′29″Nord şi  longitudine 21°14′56″Est.

    Comuna  este străbătută de calea ferată ce leagă oraşul Timişoara de capitala Belgrad,  fiind situată pe o importantă axă Timişoara – Belgrad  ce ajunge la Zagreb-Milano.

Populatie

     Populaţia înregistrată oficial la ultimul Recensământ efectuat în anul 2002 pe teritoriul administrativ teritorial al comunei Denta a înregistrat 3.186 locuitori.

    În perioada 2002-2006 se constată o uşoară tendinţă de  creştere a populaţiei de la 3194 în 2002 la 3272 persoane (conform datelor furnizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Timiş ).

    Comuna  este străbătută de calea ferată ce leagă oraşul Timişoara de capitala Belgrad,  fiind situată pe o importantă axă Timişoara – Belgrad  ce ajunge la Zagreb-Milano.

Dată statistică

Valoare

U.M.

Populaţia totală-2002 

3186.00

Locuitori 

Populaţia totală-2003

3194.00

Locuitori

Populaţia totală-2004

3228.00

Locuitori

Populaţia totală-2005

3191.00

Locuitori

Populaţia totală-2006

3272.00

Locuitori

     Conform datelor  prezentate în tabelul de mai jos, în 2006 după aceleaşi surse, procentul populaţiei de sex feminin  este practic egal  cu cel masculin

Dată statistică

Valoare

UM

Populaţia totală

3272.00

Locuitori

Populaţia masculină

1609.00

Bărbaţi

Populaţia feminină

1663.00

Femei

Populaţia masculină %

    49.17

%

Populaţia feminină  %

    50.82

%

 

Agricultura

    Practicarea agriculturii este favorizată în  comuna Denta  şi bineînţeles în satele aparţinătoare de clima temperat –continentală, dar mai ales de respectul locuitorilor pentru pământ, moştenit din generaţie în generaţie.

    Suprafeţele agricole sunt lucrate individual, în asociaţii agricole şi exploataţii familiale.

     În ceea ce priveşte structura culturilor se manifestă o specializare pentru cultura grâului, secară, porumbului şi florii soarelui, mai puţin a cartofului .

     Creşterea animalelor ocupă un loc important în domeniul agriculturii, prioritară fiind creşterea bovinelor, ovinelor şi porcinelor.

Dată statistică Valoare U.M.
Teren arabil 7420.00 ha
Păşuni   848.00 ha
Fâneţe   133.00 ha
Vii       0.00 ha
Livezi     13.00 ha
Teren agricol total 8414.00 ha
Păduri   196.00 ha
Ape   158.00 ha
Drumuri şi căi ferate   240.00 ha
Curţi   116.00 ha
Alte terenuri neagricole     16.00 ha
Teren neagricol total   726.00 ha
Total teren 9140.00 ha

Tabel  7 : Suprafeţele agricole ale comunei Denta

Dată statistică Valoare UM
Suprafaţa agricolă totală 8414.00 ha
Suprafaţa arabilă 7420.00 ha
Suprafaţa – livezi şi pepiniere pomicole     13.00 ha
Suprafaţa – vii şi pepiniere viticole       0.00 ha
Suprafaţa – păşuni   848.00 ha
Suprafaţa – finite   133 ha

                                    

Tabel 8 : Date cu suprafeţele agricole

Dată statistică Valoare UM
Suprafaţa cultivată cu grâu şi secară 1351.00 ha
Suprafaţa cultivată cu porumb şi boabe   910.00 ha
Suprafaţa cultivată cu cartofi   300.00 ha
Suprafaţa cultivată cu floarea soarelui   605.00 ha
Suprafaţa cultivată cu sfecla de zahar       0.00 ha
Suprafaţa cultivată cu legume   294.00 ha

 

Tabel 9 : Date referitoarea la suprafeţele cultivate

Dată statistică Valoare UM
Producţia totală de grâu şi secară 4556.00 tone
Producţia totală la porumb boabe 3653.00 tone
Producţia totală de cartofi 6000.00 tone
Producţia totală la floarea soarelui 1204.00 tone
Producţia totală la sfecla de zahăr       0.00 tone
Producţia totală la legume 5240.00 tone
Producţia de struguri – total       0.00 tone
Producţia de fructe – total     15.00 tone

 

Obs * Datele statistice provin din anul 2002