On

 Sistemul de învăţământ are vechi tradiţii şi aici factorii de răspundere au investit în dotarea şcolilor care permit desfăşurarea cursurilor pentru clasele I-VIII, după absolvirea acestor clase, elevii îşi continuă pregătirea la Deta, Ciacova, Gătaia sau Timişoara, acestea fiind cele mai apropiate unităţi de învăţământ .

 

ŞCOALA NR. ELEVI NR. SĂLI CURS NR. CADRE DIDACTICE NUME DIRECTOR NR. MUNCITORI
Şcoala generală cu clasele I-VIII Denta      260       15       17 Chelciov Petru        5
Şcoala generală cu clasele I-IV Breştea       23         4         2 Chelciov Petru        1
Şcoala generală cu clasele I-IV Roveniţa Mare      17         4          1 Chelciov Petru        1

NUME NR. PREŞCOLRI NR. SĂLI CURS NR. CADRE DIDACTICE NUME DIRECTOR  NR. MUNCITORI
Grădiniţa P.N. Denta        77      7       4 Chelciov Petru       1
Grădiniţa P.N. Brestea        23      2       2 Chelciov Petru       1
Grădiniţa P.N. Roviniţa Mare        17      1       1 Chelciov Petru       1