Primăria comunei Denta organizează concurs in vederea ocupării funcției publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Denta : 1. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului de achiziții publice 2.  Consilier, clasa l, grad profesional debutant, din cadrul…

read more

Primăria comunei Denta organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Denta : Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului de achiziţii publice anunt ..Inspector debutant achizitii publice Rezultatele_selectarii _doasrelor ANUNȚ REZULTATE CONCURS…

read more

 Sistemul de învăţământ are vechi tradiţii şi aici factorii de răspundere au investit în dotarea şcolilor care permit desfăşurarea cursurilor pentru clasele I-VIII, după absolvirea acestor clase, elevii îşi continuă pregătirea la Deta, Ciacova, Gătaia sau Timişoara, acestea fiind cele mai apropiate unităţi…

read more

ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI COMUNEI DENTA NUME, PRENUME FUNCȚIA TAPANOV PETRU PRIMAR BANIAȘ MARIA-MARTA VICEPRIMAR SELEGEAN FELICIA-MARIANA SECRETAR CÎRCIU OVIDIA-MARIA CONSILIER SUPERIOR-COMPARTIMENT BUGET-FINANȚE RADULOV PETRU INSPECTOR SUPERIOR-COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE RAICOV EUGENIA-MARIA CONSILIER SUPERIOR-COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE RACIOV SEBASTIAN REFERENT SUPERIOR-COMPARTIMENT AGRICOL…

read more

Continuitatea vieţii pe teritoriul comunei Denta este atestată încă din cele mai vechi timpuri, aici regăsind importante vestigii arheologice din diferite perioade: pietre de marmură inscripţionate din timpul romanilor, monede şi morminte din perioade străvechi.      Astfel, în hotarul comunei s-au descoperit  rămăşiţe de elefans…

read more