Primăria comunei Denta organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Denta : Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului de achiziţii publice anunt ..Inspector debutant achizitii publice Rezultatele_selectarii _doasrelor ANUNȚ REZULTATE CONCURS…

read more

 Sistemul de învăţământ are vechi tradiţii şi aici factorii de răspundere au investit în dotarea şcolilor care permit desfăşurarea cursurilor pentru clasele I-VIII, după absolvirea acestor clase, elevii îşi continuă pregătirea la Deta, Ciacova, Gătaia sau Timişoara, acestea fiind cele mai apropiate unităţi…

read more

Componenţa Consiliului  Local Nume  Profesie  Naţionalitate    Funcţie Ardelean Simona-Marinela    Mecanic română Consilier    Borcut Maria Preluc. Aşchiere    română Consilier Chelciov Ioan ing. Agronom bulgară Consilier Chinezoni Cornel Electrician română Consilier Cucurov Anton Mecanic bulgară Consilier Dobrovolski Dan Electrician română Consilier Giorici…

read more

Organigrama NUME, PRENUME FUNCTIA TAPANOV PETRU PRIMAR VICEPRIMAR SECRETAR JURCHIS SILVIA CAMELIA REFERENT SOCIAL PETRICAS JEAN REFERENT SOCIAL RACIOV SEBASTIAN REFERENT AGENT AGRICOL MILOS LUCIAN – ACHIM PROMOTOR LOCAL DRAGHINA SLAVITA SECRETAR DACTILOGRAF RADULOV PETRU REFERENT CONTABILITATE RAICOV EUGENIA REFENT CASIER TAPANOV…

read more

Continuitatea vieţii pe teritoriul comunei Denta este atestată încă din cele mai vechi timpuri, aici regăsind importante vestigii arheologice din diferite perioade: pietre de marmură inscripţionate din timpul romanilor, monede şi morminte din perioade străvechi.      Astfel, în hotarul comunei s-au descoperit  rămăşiţe de elefans…

read more

Așezare       Comuna Denta este situată în vestul României, în partea de S-V a judeţului Timiş, pe şoseaua naţională DN 59, totodată şoseaua internaţională E70 ce leagă la distanţa de 48 Km sud  municipiul reşedinţă de judeţ Timişoara şi la 13 km de  Stamora Moraviţa punctul de trecere a frontierei cu…

read more