On

ANUNȚ
Ședință publică de închiriere a pășunilor comunei Denta prin atribuire directă

Primăria comunei Denta, județul Timiș, anunță că la data de 25.04.2019, ora 10,00, va avea loc la sediul Primăriei comunei Denta, nr. 224, telefon/fax 0256 398403 ședința publică de atribuire directă a suprafeței de 629,04 ha pășune aparținând de comuna Denta.
Achiziționarea documentației se face de la sediul Primăriei comunei Denta.
Dosarul trebuie să conțină: cerere înscriere, copie după CI/acte de proprietate, adeverință de la medicul veterinar, adeverință de la Registrul agricol, certificat fiscal pentru anul 2018, taxă caiet de sarcini și taxă participare la atribuirea directă.
Depunerea dosarelor pentru atribuire directă se face până la data de 19.04.2019, ora10,00.