On

Anunț cu privire la suspendarea activității de audiențe și relații cu publicul
al funcționarilor publici/personalului conlractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Denta pe durata stării de urgență
decretată de Președintele României ăn vederea prevenirii și combaterii
epidemiei Covid-l9
ANUNȚ PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIENȚE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL